ทำไม บริษัท ทูไฟล กรุ๊ป จำกัด จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนกให้ท่านได้ 100% ?

__________________ 1__________________ 1_1__________________ 2

__________________ 2_1

__________________ 3__________________ 3_1ทำไม บริษัท ทูไฟล กรุ๊ป จำกัด จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนกให้ท่านได้ 100% ?

- ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า15 ปี
- ด้วยทีมงานวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
- ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าตั้ง แต่ บ้าน-โรงงาน         อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มากกว่า 5,000 แห่ง
- ด้วยบริการที่แก้ไขปัญหาที่มาจากนกให้ท่านแบบ         เบ็ดเสร็จ 100%

จากเหตุผลทั้งหมดข้างบน ทำให้เราคิดค้นและพัฒนาการแก้ไขปัญหา  ที่มาจากนกในรูปแบบ         IPM ขึ้นมาเป็นรายแรกของประเทศไทย

ภายใต้ปรัชญา “ถาวร…ปลอดภัย…ไร้ผลกระทบ”
ไล่นก ด้วยระบบไฟฟ้า รูปแบบ IPM. รับรองผล 100%

บริษัท ทูไฟล กรุ๊ป จำกัด
หนึ่งเดียวเท่านั้น ! ที่ให้บริการแก้ไขปัญหาที่มาจาก “นก” ด้วยระบบ IPM.

โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า-อีเล็คทรอนิก จากการไฟฟ้านครหลวง

ใบอนุญาต กว.เลขที่ ภฟก.13960
อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

คำขอเลขที่ 0603000981 ลว. 26 กรกฎาคม 2549
ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า เป็นผู้คิดค้นรายแรกอย่างแท้จริง!

ระบบ IPM. นวัตกรรมใหม่ในการไล่นก
ปัญหาจากนก
1. เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดนก, กาหลังแอ่น,     เชื้อรา ฯลฯ
2. ทำความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร
3. ทำลายทัศนีย์ภาพของสิ่งปลูกสร้าง
4. สร้างความเสียหายต่อสินค้าที่จะส่งออก

นวัตกรรมใหม่ในการไล่นกที่เห็นผลอย่างแท้จริง 100% ด้วยเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ นกหรือสิ่งมีชีวิต ไม่สามารถปรับตัวให้สัมผัสได้

การขจัดปัญหาเกี่ยวกับนกด้วยระบบไฟฟ้า SHOCK-BIRD รูปแบบ IPM ดีอย่างไร ?
• เป็นนวัตรกรรมใหม่ด้วยระบบไฟฟ้ารูปแบบ IPM.          ในการช่วยขจัดปัญหาได้ 100 % อย่างแท้จริง
• นกหรือสัตว์เลือดอุ่น แม้กระทั่งมนุษย์ ก็ไม่สามารถ      ปรับสภาพให้สามารถสัมผัสกระแสไฟฟ้าได้ ติดตั้ง        แล้วได้ผล 100 %
• อายุการใช้งานยาวนาน ลงทุนครั้งเดียวจึงช่วยประหยัด    ค่าใช้จ่ายได้นาน
• ไม่ยุ่งยากในการบำรุงรักษา
• ไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์เลี้ยง ไม่ทำร้ายนก        ถึงชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยง หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ        ทารุณกรรมสัตว์
• มีระบบความปลอดภัยสูง
• เหมาะสำหรับ อาคาร ที่พักอาศัย โรงงานทั่วไป และ     โรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO., TQM.,   HACCP., GMP. และมาตรฐาน  อุตสาหกรรมอื่น ๆ
• ไม่ทำลายทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้าง
• ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือสิ่งแวดล้อม

มีปัญหาเรื่องนก SHOCK-BIRD ช่วยท่านได้

โดยไม่ทำร้ายนก ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

ติดตั้งแล้วไม่ได้ผล ยินดีคืนเงินให้ !

สอบถามรายละเอียด

บริษัท ทูไฟล กรุ๊ป จำกัด : 02-899-9994 #110 (ฝ่ายการตลาด)

คุณวิรัช : 089-893-7739, 089-678-3883 E-mail : stopbird.r@hotmail.com

คุณวิวัฒน์ : 081-353-3582, 081-555-1083

E-mail : stopbird.w@hotmail.com

http://www.stop-bird.com
ไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มมาแตะกัน ทำให้วงจรสั้นลง ตรงจุดที่สายไฟแตะกันมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้มากและกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนตรงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟที่ใช้ในบ้านถ้าเก่ามากฉนวนหุ้ม สายไฟผุเปื่อยจนลวดตัวนำในสายไฟแต่ละเส้นแตะกันจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความร้อนสูงมากตรงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิด ไฟไหม้บ้านได้ ถ้าเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียได้ สายไฟส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม เมื่อไม่แตะกันจะไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถ้าเราไปจับหรือแตะต้องจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้นได้อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย เป็นดังตารางต่อไปนี้

ตาราง แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้า ( ความต่างศักย์ 220 โวลต์ ) ที่มีผลต่อร่างกาย

cats

ตาราง แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้า ( ความต่างศักย์ 220 โวลต์ ) ซึ่งอาจได้รับอันตราย ถึงชีวิตถ้าได้รับเกินระยะเวลาที่กำหนด

cats

อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

  1. สภาพร่างกาย ถ้าร่างกายเปียกชื้นจะนำไฟฟ้าได้ดี จึงไม่ควรใช้มือที่ชื้นไปแตะกับสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ปริมาณกระแสไฟฟ้า ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมาก จะทำให้เกิดอันตรายมาก
  3. ระยะเวลาที่ได้รับ ระยะเวลายิ่งนาน ยิ่งจะทำให้ได้รับอันตรายมาก
  4. กระแสไฟฟ้าครบวงจร คือ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้น อาจทำให้เสียชีวิตได้
  5. ตำแหน่งที่ร่างกายสัมผัส บริเวณศีรษะและทรวงอกจะมีอันตรายมากกว่าบริเวณแขนและขา

พลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง และไม่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สายไฟที่เก่าชำรุด หรือฉนวนที่หุ้มไว้ฉีกขาดก็ควรเปลี่ยนใหม่ อย่าปล่อยให้ชำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan6.htm

ชนิดของกระแสไฟฟ้าและผลของไฟฟ้าดูดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์

อันตรายจากไฟฟ้าดูดที่มีผลต่อมนุษย์แตกต่างกันไปตามขนาด ชนิดของกระแสไฟฟ้า และสุขภาพร่างกายของบุคคล อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าที่ได้แตกต่างกันออกไปตามมาตรฐาน การทดสอบตัวอย่างผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างการมนุษย์เป็นค่าที่ไม่จำกัดเวลาที่กระแสไหลผ่านร่างกาย ขนาดและอาการมี ดังนี้

cats

อันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งเป็นเรื่องของไฟฟ้าด้วยแล้ว ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและหาวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.ppm.co.th/tips_p.php?id=384


อันตรายจากกระแสไฟฟ้า

เมื่อบุคคลถูกไฟฟ้าดูด กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย เป็นปัจจัยหนึ่งของอันตรายเท่านั้น ความจริงแล้วตัวแปรที่สำคัญที่มีผลต่อความรุนแรงอาจแบ่งได้ คือ

1. ชนิดของกระแสไฟฟ้า ถ้าเป็นกระแสไฟสลับ (AC) ย่อมมีอันตรายมากกว่าไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

2. ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายสูง อันตรายก็จะสูงตามไปด้วย

3. เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสู่ร่างกาย เนื่องจากไฟฟ้ามีผลต่อการทำงานของร่างกายโดยตรง ดังนั้นอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจะสูง ถ้าเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านหัวใจ

4. ระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเป็นเวลานาน อันตรายก็จะสูงตามไปด้วย

5. ค่าความต่างศักย์ ถ้าค่าความต่างศักดิ์มีสูงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าก็จะสูงตามไปด้วย

ค่าความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

cats


วิธีการไล่นกเอี้ยง ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เอารูปปั้นรูปนกเอี้ยงวางไว้บริเวณนั้น

เอาแผ่นซีดีที่ไม่ใช่แล้วมาแขวนครับ ไล่ได้ทั้งนกเอี้ยง นกพิราบ นกกระจอก71_001

how to boxing

สนุกมาก

สาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก แต่เชื่อว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกัน ซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ ได้แก่
1) ปัจจัยในร่างกาย เช่นระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อชาติ เพศ อายุ รวมถึงสาเหตุจากพันธุ์กรรม ซึ่งมะเร็งปากมดลูก พบว่ามีความสัมพันธ์กับพันธุ์กรรมด้วย
2) ปัจจัยภายนอก สารเคมีบางอย่าง รวมถึงฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูกทั้งสิ้น มีงานวิจัยที่ระบุว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูก แต่โดยภาพรวมเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามะเร็งมีสาเหตุจากอะไรบ้าง แต่ทางที่ดีเราควรมีการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

รวบรวมเว็บไซต์น่าสนใจเกี่ยวกับบอล 2010

ของพี่รัน พี่เค เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ เพราะว่าผมดูแล้ว ก็เป็นเว็บที่ อัพเดทสม่ำเสมอมากมาย อยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนช่วยกัน อัพเดทครับ นอกจากนี้ ก็มีเว็บของโก้ และนัยด้วย ที่อัพเดทสม่ำเสมอ

ไปอบรมเขียนโปรแกรมมาแล้ว

จากที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่ว่ามีความจำเป็นต้องทำเว็บไซต์เพื่อประกอบ กับเอกสารงานวิจัย ส่ง อาจารย์ ทำให้ต้องไปขวนขวาย ที่อบรมเขียนโปรแกรม ด้วย PHP ก็หามา หลายที่ครับ เพราะต้องการ สถาบันอบรม ที่ เดินทางไปเรียนสะดวก  บ้านเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วย ก็เลยมาเจอที่ World IT นี่แหละ เพราะว่า ใกล้รถไฟใต้ดินลาดพร้าวเลย

แต่ก่อนจะไปสมัครเรียน ก็มาดูก่อน สิว่า สถาบันนี้เป็นอย่างไร ก็เลยดู ว่า ผู้เข้าอบรม มีใคร หรือจากบริษัทอะไรบ้าง ใหญ่เล็ก แค่ไหน จะได้รู้ว่า ทางบริษัทมีประสบการณ์ หรือมีชื่อเสียงขนาดไหน ก็ เลยดูว่าที่ World IT มี รายชื่อองค์กร ที่เข้าอบรม ก็เห็นมีบริษัทใหญ่ ๆ อยู่มาก ก็เลย โอเค น่าสนใจ เพราะถ้าบริษัทใหญ่ ๆ ขนาดนั้น ยังให้ความวางใจส่งพนักงานมาอบรม ก็แสดงว่า น่าเชื่อถือพอสมควร

ต่อมาก็มาดู ตารางเข้าอบรม สิว่า ตรงกับเวลาว่างของเราหรือไม่ หากตรงกัน เราจะได้เข้าอบรมเีีขียนโปรแกรม และออกแบบเว็บไซต์ ได้ทันทีเลย

โอเค โป๊ะเช๊ะ มีสอนเขียนโปรแกรม ทุกวัน งั้นก็สบายสิ จะไ้ด้หาเวลาเข้าไปเรียนได้  สะดวกหน่อย

ว่าแล้วก็เตรียมเงิน 3,500 บาท ไปชำระค่าอบรม ในวันที่สมัครเลยครับ

ที่มา: World IT จัดโปรโมชั่นอบรมเขียนโปรแกรม

ผ้าม่านการ์ตูนสาวน้อย

โอตาคุ เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่รักการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจ ฝรั่งหลายคนที่ชื่นชอบในการ์ตูนญี่ปุ่น ก็พากันเรียกตนเองว่าโอตาคุ รสนิยมความชอบในการ์ตูนของญี่ปุ่นของคนกลุ่มนี้ถูกถ่ายทอดออกมาในชีวิตประจำวันในรูปของสิ่งของ เครื่องใช้ ของสะสมไม่ว่าจะเป็น แก้วน้ำ ผ้าม่าน ปลอกหมอน เหล่านี้ล้วนจะต้องมีตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนประดับอยู่แทบทั้งสิ้น หากคุณได้มีโอกาสแวะไปบ้านของคนพวกนี้คุณจะพบว่าที่ห้องของพวกเขาเหล่านั้นล้วนเต็มไปด้วยการ์ตูน ที่หนักๆ ก็เห็นจะเป็นพวกที่บ้าการ์ตูนสาวน้อย ฝาผนัง ผ้าม่าน ล้วนเต็มไปด้วยการ์ตูนสาวน้อย ราวกับว่าพวกเขาเหล่านั้นแวดล้อมไปด้วยสาวน้อยในจินตนาการเหล่านั้น

แต่นั้นยังไม่เท่ากับบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่ต่างพากันผลิตสินค้ารูปการ์ตูนสาวน้อยทั้งหลาย ผ้าม่านลายการ์ตูนถูกวาดเป็นรูปสาวน้อยในการ์ตูน มีบ้างรูปที่ขัดต่อศีลธรรมแต่นั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับเม็ดเงินที่ทางบริษัทได้จากพวกโอตาคุเหล่านั้น