วิธีการไล่นกเอี้ยง ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เอารูปปั้นรูปนกเอี้ยงวางไว้บริเวณนั้น

เอาแผ่นซีดีที่ไม่ใช่แล้วมาแขวนครับ ไล่ได้ทั้งนกเอี้ยง นกพิราบ นกกระจอก71_001

วิธีการไล่นก

วิธีไล่นกที่จะให้ได้ผลนั้นต้องใช้วิธีตัดวงจรชีวิตของนกได้แก่แหล่งน้ำ, อาหารและที่อยู่อาศัยแต่เนื่องจากแหล่งน้ำและอาหารนั้นมักอยู่ตามแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงไม่สามารถเข้าไปจัดการหรือควบคุมได้โดยง่ายแต่แหล่งที่อยู่อาศัยของนกนั้นเราสามารถควบคุมได้ง่ายที่สุดดังนั้นเมื่อเราสามารถจัดการหรือทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกได้ก็เป็นการทำลายวงจรชีวิตของนกทำให้นกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมีผลทำให้นกต้องย้ายออกนอกบริเวณพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นแทนแต่ถึงกระนั้นหากเราใช้วิธีในการไล่นกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลทำให้นกพยายามทำลายต่อสู้ดิ้นรนเรียนรู้และปรับตัวหรือไม่ก็พัฒนาจนกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างเดิมตัวอย่างวิธีการไล่นกแบบต่างๆที่มีข้อดีทั้ง – ข้อเสียและมีแนวในการแก้ไขได้ดังนี้คือ

1. วิธีการปิดกั้นด้วยตาข่าย, ตะแกรงหรือขึงเอ็นกีดขวางนก ถ้าจะให้ได้ผลต้องปิดกั้นในทิศทางและมุมองศาใช้งานเฉพาะที่นกไม่สามารถเกาะจับได้ไม่เช่นนั้นนกก็จะทำลายจนเข้ามาอยู่อาศัยได้หรือไม่ก็ถ่ายมูลลงมาได้เช่นเดิม

2. วิธีการใช้เสียงไล่นกแบบต่างๆ เช่นปืน, ประทัด, ระเบิดฯลฯซึ่งมีอนุภาพทำให้เกิดเสียงดังและเกิดแรงอัดอากาศจนสั่นสะเทือนจะใช้ได้ผลในชั่วขณะเมื่อทำบ่อยๆนกก็จะเกิดความเคยชินและปรับได้ตัว

3. วิธีการใช้กลิ่นไล่นกแบบต่างๆ ที่นกไม่ชอบในการไล่นกเช่นกลิ่นสกัดจากสารในเม็ดองุ่นหรือใช้เคมีที่มีผลโดยตรงกับเยื่อบุหลอดลมของนกได้แก่การบูร, พิมเสน, แน็พเธอร์ลีน (เหม็นลูก) ฯลฯซึ่งทำให้นกเกิดการระคายเคืองและมีผลต่อระบบประสาทของนกทำให้นกคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะมักจะใช้ได้เพียงระยะหนึ่งจึงควรใช้ซ้ำๆและหากนกปรับตัวและชินอาจต้องปรับความเข้มข้นหรือเปลี่ยนกลิ่นปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบนาโนเทคเทคจึงใช้พ่นเพียงครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปี

4.วิธีการใช้กาวดักหนูเรซิ่นจารบีหรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเหนียวๆมาใช้ทาป้องกันนกนกจะเรียนรู้และนำกิ่งไม้มาทับหรือถ่ายมูลลงมาทับแล้วมันก็มาอยู่อาศัยได้เช่นเดิมขณะเดียวกันกาวหรือสิ่งที่กล่าวในตอนต้นมักจะไหลเยิ้มแห้งตัวและติดแข็งทำให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะยากต่อการทำความสะอาดดังนั้นหากต้องการใช้วิธีการนี้ (เพราะเป็นวิธีที่ง่าย) ควรใช้เจลไล่นกชนิดมีใยโดยใยจะทำหน้าที่พันตามปีกและหางในขณะที่นกเข้ามาสัมผัสทำให้นกเสียสมดุลในการบินหากยังดื้อหรือพยายามคาบกิ่งไม้มาทับก็จะถูกเส้นใยพันซ้ำๆจนบินไม่ได้ลงพื้นล่วง (ต้องจับมาเช็ดล้างด้วยน้ำมันพืช) จึงทำให้นกไม่สามารถทำลายหรือเรียนรู้และปรับตัวได้เหมาะใช้กับพื้นที่โล่งๆตามจุดที่นกไม่ผูกพันเช่นสันหลังคาหากนำมาใช้ตามซอกหลืบหรือจุดที่นกผูกพันนกอาจปรับตัวโดยคาบกิ่งไม้หรือเศษวัสดุอื่นๆเข้ามาทับเพื่อทำรังได้

5. การวางยาเบื่อหรือใช้หมากดิบ คลุกกับข้าวเปลือกต้องใช้วิธีการสอดไส้ซึ่งทำได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปนกจะรู้ทันไม่ยอมกินอีกและนกที่ตายอาจส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว

6. ต่างๆการใช้สิ่งแปลกปลอม เช่นกันหุ่นจำลองสิ่งสะท้อนแสงต่างๆคลื่นแสงต่างๆฯลฯหากไม่สามารถทำอันตรายกับนกได้โดยตรงมันจะเรียนรู้จนไม่กลัวและเกิดความเคยชินหากอยากใช้ให้ได้ผลต้องลงทุนใช้แสงเลเซอร์ร้อนหรือเลเซอร์อนุภาพสูง (ใช้ตามสนามบิน) ราคาไม่ต้องพูดถึง

8. ต้นไม้การปลูก บังตามทิศทางที่กำหนดสามารถใช้ขับไล่นกพิราบได้ส่วนนกชนิดอื่นๆไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้เนื่องจากนกพิราบมักจะหาที่อยู่ที่ปลอดภัยฉะนั้นในจุดที่มันไม่สามารถมองเห็นเพื่อระแวดระวังภัยอันตรายจากภายนอกได้มันจะไม่อยู่เลือกที่จะ

9. ล่อนการใช้เอ็นไน ขึงปิดกั้นตามบ่อกุ้งบ่อปลาควรกำหนดระยะห่างของเอ็นเทียบกับขนาดของลำตัวนกโดยขึงเอ็นปิดปากบ่อเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันนกโฉบลงบ่อฯให้มีระยะที่เหมาะสมจึงจะใช้ได้ผล

10. วิธีการไล่นกแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งานเช่นการปรับสมดุลทางธรรมชาติโดยการหาแหน่งที่อยู่ให้นกใหม่แล้วทำการขับไล่หรือควบคุมนกให้ไปอยู่ในที่ๆกำหนดไว้และถ้าหากต้องการลดปริมาณนกในพื้นที่อาจปล่อยตัวตะกวดหรืองูเพื่อให้ไปกินไข่นกเป็นการลดประชากรของนกให้น้อยลงไปเรื่อยๆ